Drewno jest OZE

Odnawialne Źródło Energii (OZE) jest to termin określający pozyskiwanie energii ze źródeł, których wykorzystanie nie wiąże się ze stosunkowo długim deficytem, ponieważ odnowienie tychże źródeł następuje w krótkim czasie.
I tutaj mamy do czynienia między innymi z energią wiatrową, ostatnio bardzo popularną i efektywną energią słoneczną (np. fotowoltaika), energią wód płynących, geotermią a także biomasą.
Jako biomasę z kolei należy rozumieć biodegradacyjną frakcję pochodzącą z pozostałości rolnych, biogazy, część odpadów komunalnych i przemysłowych, ale przede wszystkim odpady i produkty produkcji leśnej, np. czystej postaci drewno.
To właśnie temu najstarszemu w historii produktowi energetycznemu poświęcony jest ten artykuł.

Poniższa tabela przedstawia możliwości alternatywnego wykorzystawnia drewna jako ogrzewania w wysokosprawnościowych piecach i kominkach (>90% sprawności).
Wynika z niej, że niecałe 13% energii odnawialnej w gospodarstwach domowych mogłoby pochodzić z biomasy drzewnej, którą Lasy Państwowe przeznaczają jako zrębki do sprzedaży.

Jeśli jednak przyjrzymy się teoretycznemu zapotrzebowaniu na energię wg norm z 2017 roku dla domów jednorodzinnych (wskaźnik EU=11,8 W/m2) to wychodzi nam iż ok 38% tychże domów mogłoby ogrzewać się za pomocą drewna.
Gdby przyjąć jednak wskaźniki energetyczne, które zostaną wprowadzone 1 stycznia 2021 roku (EU=8,7 W/m2), wynik ten będzie bardziej pokrywał zapotrzebowanie domów jednorodzinnych, gdyż budownictwo wymusza coraz to mniejsze zapotrzebowanie energetyczne domów poprzez nowocześniejszą termomodernizację, wentylację itp.

Teoretyczny i planowany potencjał biomasy drzewnej w Polsce
możliwy do wykorzystania przy alternatywnym ogrzewaniu współczesnych domów
Potencjał drewna - biomasy drzewnej w Polsce w 2015 r. wynosił:
Źródło: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych 2015, Parzych S. 2015, Leśne prace badawcze vol.76 (3):256-264,
e-ISSN2082-8926
18 mln [m3]Planowana ilość do sprzedaży na 2020 r.7,5 mln [m3]
~ 9 mln [t]~ 4 mln [t]
Zapotrzebowanie na ogrzewanie dzisiejszego domu (od 01.01.2017 r.)11,8 [W/m2]
przy Wi 1,1
11,8 [W/m2]
przy Wi 1,1
Ilość domów energooszczędnych możliwych do ogrzania
przy wykorzystaniu biomasy drzewnej - drewna energetycznego
(dom 136,6 m2 x 8,7 W/m2 przy Wi 1,1) = 6,33 MWh/rok
5 000 0002 083 333
Ilość domów jednorodzinnych w Polsce w 2015 r. (dane wg GUS)5 520 0005 520 000
Ilość energii cieplnej wyprodukowanej w Polsce w 2015 r. = 394 100 [TJ]
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie 2015.
109,47 [TWh]109,47 [TWh]
Ilość energii cieplnej którą można uzyskać ze spalenia drewna - biomasy
drzewnej w piecach pokojowych (średnio 3,5 kWh/1 kg)
31,5 [TWh] th14 [TWh] th
Wzrost produkcji energii cieplnej pochodzącej z drewna jako OZE28,78 [%]12,8 [%]
Potrzebna moc zainstalowana pieców i kominków - ciągła 222 dni5,9 [TWh] th2,6 [TWh] th
Dzisiejsza moc zainstal. elektrowni wiatrowych 6 GW (nieciągła)6-7 [TWh] el

Źródło: Małopolski Cech Zdunów na podstawie raportów Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
(Wg Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. jako wdrożenie dyrektywy PE i R2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.)
Dopuszczalne
zapotrzebowanie
na nieodnawialną ENERGIĘ
PIERWOTNĄ EP

średnio w skali roku
dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych

    \[    EP=EK \bullet {W_i} \]


Wi = współczynnik nakładu
[kWh/m2 / rok]
EK
Dopuszczalna Energia
Końcowa (c.o.+c.w.u.)

    \[    EK=\frac{EP}{W_i} \]


wg współczynnika
nakładu: Wi 1,1
dla:
gazu, węgla, oleju
Wi 0,2 dla: biomasy
[kWh/m2 / rok]
EU
Dopuszczalna Energia
Użytkowa c.o.
(w sezonie 222 dni)
przy sprawności pieca
pokojowego ~90%

    \[    EU=\frac{2\bullet EK}{3} \]


wg współczynnika
nakładu
[kWh/m2 / rok]
EU
Dopuszczalne
dzienne zużycie
Energii Użytkow.
(na ogrzewanie)

    \[    \frac{EU}{222} \]wg współczynnika
nakładu
[kWh/m2 / 24h]
EU
Dopuszczalna moc
grzewcza
Instalacjiwg współczynnika
nakładu
[W/m2]
Domy od 1.01.2017 r.≤ 95przy Wi 1,1 = 86,4przy Wi 1,1 = 630,2811,8
przy Wi 0,2 = 475przy Wi 0,2 = 346,81,5665
Domy
energooszczędne
od 1.01.2021 r.
≤ 70przy Wi 1,1 = 63,6przy Wi 1,1 = 46,50,28,7
przy Wi 0,2 = 350przy Wi 0,2 = 255,51,1547,9
Domy pasywne≤ 15przy Wi 1,1 = 13,6przy Wi 1,1 = 9,950,041,83
przy Wi 0,2 = 75przy Wi 0,2 = 54,80,2510,25

Obliczenia wykonane przez MCBE Politechnika Krakowska

Udział zatem drewna w polskim bilansie energetycznym jest znaczący. Co ważniejsze – drewno nie jest kopaliną jak węgiel czy gaz ziemnylub ropa. Zatem idealnie wpisuje się naszą gospodarkę energetyczną jako OZE.
Przy stale rosnącym udziale energii odnawialnej z promieniowania słonecznego (Fotowoltaika i kolektory słoneczne), oraz przy obecnym wykorzystaniu energii wiatrowej i regionalnie, tam gdzie to możliwe – geotermalnej, mamy spore możliwości jako Polska przystosować się do wytycznych europejskich nakazujących nam zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne.

Podchodząc racjonalnie do gospodarowania drewnem jako biomasą energetyczną, możemy znacznie przyczynić się do poprawy jakości powietrza bez potrzeby krzywdzących zakazów palenia tym paliwem. Wystarczy odpowiednio wykonane urządzenie (tutaj więcej na ten temat) oraz odpowiedni sposób naszego palenia drewnem aby wykorzystać je maksymalnie kalorycznie i jednocześnie całkowicie ekologicznie – o tym pisaliśmy w tym artykule.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Kominki Zduńskie

Kominki Zduńskie

Dodaj komentarz

Akceptuję Regulamin i Politykę prywatności