Piecyki pelletowe , Kominki pelletowe

Piecyk na pellet to kominek, w którym zastosowany rodzaj paliwa to pellet. W odróżnieniu do kominków opalanych drewnem charakteryzują się wygodą użytkowania, gdyż same się rozpalają i same wygaszają.

Jak wiemy, każde z takich urządzeń posiada wbudowany zasobnik. W tym zasobniku uzupełniamy pellet, który zostaje automatycznie podawany do komory spalania. To właśnie dlatego piece na pellet uchodzą za urządzenia bezobsługowe. Wystarczy tu tylko odpowiednia komenda. Uruchamiamy ją poprzez wbudowany sterownik automatyczny.

Z pewnością to sterownik stanowi “serce” kominka na pellet. Dzięki niemu właśnie możemy też sterować funkcją stan-by. Ta godna uwagi funkcja pozwala na pracę nominalną piecyka do momentu osiągnięcia zadanej temperatury  otoczenia. W chwili gdy piecyk pelletowy osiąga zaprogramowaną temperaturę, przechodzi w stan wyłączenia. W związku z tym, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej zadanej o wartość histerezy (amplituda pomiędzy zadaną temperaturą a ponownym rozruchem/wyłączeniem), kominek zostanie uruchomiony ponownie.

Inną, choć podobną funkcją jest modulacja. Z pewnością jedna z częściej używanych funkcji. Tutaj piecyk na pellet po osiągnięciu zadanej wartości przechodzi w tryb najniższej możliwej mocy.

Możemy również zaprogramować sobie harmonogram pracy tygodniowej na każdą godzinę. Przede wszystkim tę funkcję wykorzystują posiadacze biur i pomieszczeń, w których pracują w stałych godzinach tygodnia. W związku z tym możemy ustawić przy jakich godzinach piecyk ma się włączyć i wyłączyć i z jaką mocą. Niewątpliwie jest to doskonałe rozwiązanie na nieobecność weekendową lub w innym przedziale czasu. Ponieważ nie musi nas być np. w biurze a jest ono regularnie ogrzewane, tak by po weekendzie odczuwać komfortową temperaturę w pracy.

Godnym uwagi jest dodatkowy moduł Wi-Fi dla piecyka na pellet. Dzięki temu mogą one być obsługiwane multimedialnie, poprzez sieć internetową lub SMS. I to z dowolnego miejsca na Ziemi! Wystarczy tylko pełny zasobnik i prąd.

Reasumując, piecyki pelletowe inaczej zwane kominkami pelletowymi wymagają od użytkownika mniej zaangażowania aniżeli kominki tradycyjne. Mogą również pracować w systemie DGP. Wygoda obsługi oraz spełniane normy ekologiczne stawiają je w coraz bardziej konkurencyjnej pozycji.

Galeria