Smog nie tylko Wawelski…

Strona główna » Smog nie tylko Wawelski…

Smog nie tylko Wawelski…

Smog, dymgła – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.

(źródło: Wikipedia).

W dzisiejszych czasach sporo mówi się o smogu i metodach jego zwalczania. Jednym ze sposobów jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez ograniczenie spalania paliwami stałymi, głównie węglem w domowych piecach, wymiana pieców węglowych na ekologiczne paleniska 5-klasy, opalane węglem typu ekogroszek.  Często prowadza się też paleniska na biomasę drzewna typu pellet, czyli zgranulowanych i sprasowanych trocin, które powstają podczas prac tartacznych oraz innych działań związanych z obrabianiem produktów drzewnych. Drewno to może być tak liściaste jak i iglaste – istnieją również bardziej egzotyczne mieszanki pochodzące z drewna palmowego, skorupek kokosów czy nawet kłód i gałęzi leżących luzem. Pellet możemy uzyskać również nawet ze zwykłej zielonej trawy, tworząc pellety trawne.

Innym sposobem jest używanie do ogrzewania paliw płynnych, jak np. Gaz ziemny. Niestety nie każde gospodarstwo może pochwalić się w Polsce dostępem do tego rodzaju paliwa, aby móc ogrzać swoje cztery ściany. Dostępne są instalacje na propan-butan techniczny z ulokowana na działce ogromną butlą gazową, która jest ładowana po wykorzystaniu płynnego paliwa w niej zawartego. Jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami instalacyjnymi oraz z potrzebą ulokowania w jakimś miejscu niezbyt atrakcyjnie wyglądającego „akumulatora” paliwa typu gaz. Jednak samo już ogrzewanie domu tego typu paliwami stanowi stosunkowo wysoki koszt.

Istnieje jeszcze sposób ogrzewania domostw energią elektryczna. Jest to możliwość stosowania grzejników elektrycznych bezpośrednio podłączonych do sieci lub tzw. pomp ciepła, czyli urządzeń działających, mówiąc w skrócie na zasadzie odwrotnej do działania standardowej lodówki. Pompy ciepła mogą być również głębinowe, jednak ich koszt, zależny od głębokości odwiertu, waha się dziś w przedziale od 35-70 tyś zł. Co nie zwróciłoby się przeciętnemu gospodarstwu domowemu o powierzchni ok.140m2 przynajmniej przed 30 rokiem użytkowania.

Alternatywą dla tego typu rozwiązań jest jedyne opłacalne Odnawialne Źródło Energii występujące w Polsce, czyli DREWNO. Trzeba by wówczas przestawić się na ten rodzaj paliwa jako podstawowe źródło ogrzewania w domu.

Potencjał biomasy drzewnej w Polsce możliwy do wykorzystania do celów produkcji energii cieplnej w 2015r wynosił 18.000.000 m3, co dawało możliwość wyprodukowania z niej 31,5 TWh energii cieplnej. Biorąc pod uwagę średnią powierzchnię budowanych domów jednorodzinnych z tego okresu (136,6 m2), liczba możliwych rocznie do ogrzania domostw w 2015r. z biomasy drzewnej wynosiła 3 214 285 gospodarstw. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę budowę domów energooszczędnych liczba ta wzrośnie do 4 337 349 budynków. Za to łączna liczba gospodarstw w Polsce wynosiła wówczas 5 520 000 (źródło: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych 2015, Parzych S. 2015, Leśne prace badawcze vol. 76 (3):256-264, e-ISSN2082-8926).

Warto pochylić się nad tym źródłem energii cieplnej gdyż z wyliczeń Lasów Państwowych wynika, iż zapotrzebowanie cieplne Polski w głównej mierze w gospodarstwach domowych mogłoby zostać pokryte z tego rodzaju OZE. Stąd Małopolskie Cech Zdunów zaproponował zmiany do krajowych i regionalnych regulacji antysmogowych.

Przy efektywnym spalaniu drewna i przy wykorzystaniu certyfikowanych palenisk pieco-kominkowych możliwe jest znaczne ograniczenie emisji CO2, NOx oraz pyłów do atmosfery.

Instytut Energetyki w Łodzi – Labolatorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych wykonało badania w tym zakresie, porównując różne źródła ogrzewania pod kątem emisji pyłu ze spalania paliw [g/GJ]. Wyniki poniżej:

 

 

 

Współczesny pieco-kominek na drewno27
Współczesny kominek na drewno spełniający Ekoprojekt 202220
Zwykły kominek zamknięty lub piec na drewno400
Kocioł na węgiel261
Kocioł na węgiel V klasy i Ekoprojektu27
Kocioł na Pellet31
Kocioł gazowy0,2

 

 

Na powyższej tabeli widać wyraźnie ekologiczność rozwiązań ogrzewania pieco-kominkiem. Do tego warto porównać koszty ogrzewania poszczególnymi źródłami.

Roczny koszt ogrzewania budynku i c.w.u.: (wg. PORT PC) [zł]

Kocioł gazowy kondensacyjny 80% sprawności4823
Kocioł gazowy propan-butan 85% spr.4256
Kocioł gazowy kondensacyjny GZ 87% spr.2911
Kocioł węglowy, retortowy spr. 75%1979
Kocioł na Pellet spr. 80%2713
Pompa ciepła głębinowa1554
Pompa ciepła powietrze/woda, ogrz. Podłogowe2057
Ogrzewanie elektryczne5128
Klasyczny system kominkowy spr <80%1395
Nowoczesny system kominkowy – Pieco-kominek spr. >92%600

Na powyższej tabeli widać wyraźnie różnicę w kosztach ogrzewania rocznego poszczególnych źródeł ogrzewania.

Stąd Małopolskie Cech Zdunów, którego jesteśmy członkiem, walczy o zmianę w przepisach antysmogowych, aby dopuszczać w nich palenie drewnem jako opłacalnym w Polsce OZE, w sposób zrównoważony, gdyż ekonomia i ekologia tego zjawiska wskazują wyraźnie na opłacalność tej technologii ogrzewania budynków.

 

Argumenty, przedstawiane władzom na rzecz stosowania w domach ozdobnych pieco-kominków, jako źródeł ogrzewania:

 

 1. zwiększenie wykorzystywania OZE
 2. większa redukcja gazów cieplarnianych CO2 bez dodatkowych kosztów
 3. zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii ( łatwo, ogólnodostępne paliwo )
 4. wzrost niezależności energetycznej przez większe uniezależnienie się od zagranicznych dostaw

energii

 1. wzrost bezpieczeństwa energetycznego przez rozproszenie źródeł energii i uniezależnienie jej

pozyskiwania od dopływu energii elektrycznej

 1. zmniejszenie kosztów ogrzewania, a przez to ryzyka ubóstwa i wykluczenia energetycznego
 2. rozwój innowacyjnych technologii ( B + R ) w branży zduńskiej i energetyce rozproszonej

opartej na wykorzystaniu biomasy drzewnej

 1. przywrócenie tradycyjnej i powszechnie funkcjonującej w Europie struktury rzemiosła

( zduńskiego ) która gwarantuje rozwój szkolnictwa zawodowego i jakość wykonywanych

instalacji grzewczych

 1. wyrównanie szans rozwoju wszystkich branż produkujących i instalujących urządzenia

grzewcze domów mieszkalnych, gdyż wszystkie staną się bez wykluczeń beneficjentami

systemów dotacji i wsparcia.

 • 23 kwietnia 2018
 • | Kategorie: Blog